Hoe zal het belastinglandschap eruit zien na de Corona-crisis!?

Het Covid-19 virus is zeer lelijk aan het huis houden, op het ogenblik dat we dit artikel schrijven is de oorlog nog in volle gang. Respect heel veel respect voor zij die in de frontlinie staan. Veel van onze lezers vragen ons nu al om een in schatting te maken wat er gaat gebeuren – als dit monster uitgeraasd is – met de belastingen. Moeilijk in te schatten maar we durven toch reeds een aantal mogelijke tendensen aan te geven.

Oorlogsbelasting

Het Corona-virus heeft ons in een regelrechte oorlogssituatie gebracht. Ons inziens zullen de zwaarst getroffen landen, zoals Italië, Spanje, Frankrijk…mogelijk ook de UK … een heuse oorlogsbelasting invoeren. Er zal beroep worden gedaan op de golf van solidariteit die er nu is. Of mogelijk zal Europa hier ook in tussen komen met een solidariteitsbelasting. Dit betekent dus korte pijn. Het is nu nog moeilijk in te schatten in welke vorm deze belasting op ons af zal komen. De overheid zal ook hier kiezen voor de ‘breedste schouders dragen de zwaarste lasten’.

covid-19 belasting invloed

Verhoging van BTW

Een andere (bijkomende) optie kan er in bestaan de BTW-percentages tijdelijk op te trekken. Dit is eenvoudig gewoon een cijfertje veranderen, de BTW bv. op trekken van 20 naar 25%. Het gevaar is dat tijdelijk soms wel is lang kan duren. Dit is een eenvoudige maatregel die onmiddellijk geld opbrengt!

Vermogensbelasting

Een andere vorm van belasting die het ook altijd goed doet en meer politiek geïnspireerd is dan dat ze geld opbrengt, is een vermogensbelasting. Een aantal landen kennen al een dergelijke belasting, zij kunnen de percentages optrekken. Een aantal landen kunnen nu van de gelegenheid gebruik maken om deze belasting in te voeren.

Taboes sneuvelen…

Het Corona-virus gaat er ook voor zorgen dat taboes makkelijk zullen sneuvelen. Bepaalde landen belasten hun vastgoed bv. laag. Misschien zal men er nu gebruik van maken om dit vastgoed zwaarder te belasten. Of men zal in landen waar meerwaarden vriendelijk werden belast dit wijzigen enz…

Oosterse landen beter qua belasting

Tendensen per land…

Op dit ogenblik zijn de West Europese landen met al een bijzonder hoge belastingdruk veel erger getroffen dan de dun bevolkte Centraal- en Oost Europese landen. Landen zoals Bulgarije en Roemenië zullen hun aantrekkelijke belastingtarieven kunnen houden. Ook landen met territoriale belastingstelsels zoals Hong Kong en Singapore zijn nauwelijks getroffen. Dus zoals het er nu naar uit ziet zal het meer dan ooit worden ‘Go East’.

Ook zullen bedrijven misschien wat minder globaal denken, dus Oost Europa zou wel is de winnaar kunnen worden, als ze het slim spelen!