Zwitserland

Zwitserland, een wankel belastingparadijs?

In 2019 was er een grondige hervorming van het Zwitserse belastingsysteem. Wat veranderde er? En is Zwitserland nog steeds een uitstekende plek om minder belastingen te betalen

Wat is er veranderd?

De hervormingen gaan ver, en brengen grote veranderingen in het Zwitserse vennootschapsbelastinglandschap met zich mee. De meeste Zwitserse bedrijven betalen tussen 13 en 24% belastingen. Sommige internationale en buitenlandse bedrijven (zoals holdings) hadden een geprivilegieerde belastingstatus en betaalden bijna 5%.

Deze speciale status wordt afgeschaft. In plaats daarvan zijn er nieuwe belastingprikkels ingevoerd en kunnen de kantons de belastingen verlagen. Waarschijnlijk zullen de meeste Zwitserse kantons belastingtarieven tussen 12 en 14% aanbieden. In sommige gevallen is misschien 10% haalbaar.

Om dit te compenseren, zullen de Zwitsers een speciale status invoeren:

  • een octrooibox: de nieuwe octrooiregeling is in overeenstemming met de OESO-normen. In sommige gevallen kunnen de inkomsten uit octrooien met 90% worden verminderd.
  • O&O-superaftrek: de kantons hebben ook het recht om tot 150% van de uitgaven voor O&O-activiteiten te voorzien, en deze uitgaven kunnen worden afgetrokken van de kantonnale en gemeentelijke belastingen.
  • notionele intrestaftrek

Het Zwitserse belastingstelsel zal dus meer in overeenstemming zijn met de EU-regels en de OESO-normen. Het zal minder spectaculair worden.

zwitserland belastingparadijs

Eerste conclusies?

Zwitserland zal een ‘bedrijfsvriendelijke’ locatie blijven. Maar natuurlijk zijn er al een paar jaar, alternatieven… Landen als Bulgarije, Hongarije, Ierland, Malta, Georgië, de VAE… zijn valabele alternatieven voor Zwitserland.

Die alternatieven hebben een eenvoudig belastingsysteem, zoals lage vaste tarieven of helemaal geen belasting. Zwitserland is een geavanceerder rechtsgebied en met de hulp van een of andere slimme en dure belastingadviseur kunt u uw belastingen in Zwitserland tot een minimum beperken. Voor de grote spelers en bedrijven zal er dus niet veel veranderen. Maar kleinere spelers moeten misschien eerst eens kijken naar de alternatieven…

Want Zwitserland is een dure en ingewikkelde plaats…

Bronbelasting blijft problematisch?

En zodra je dividenden van een Zwitsers bedrijf wilt uitkeren is er 35% bronbelasting. Er zijn manieren om die 35% te vermijden, als er zich een actieve moedermaatschappij in een EU-land bevindt, maar zelfs dan… is het niet altijd gemakkelijk. Ook hier zijn er creatieve oplossingen voor de belastingplanning te vinden.

Maar waarom niet al deze complexiteit vermijden en voor een land als Bulgarije kiezen met slechts een eenvoudig forfaitair tarief van 10%. En met salarissen die 80% lager zijn dan in Zwitserland?

Zwitserland: nog steeds een goede keuze voor de (ultra)rijken?

In Zwitserland worden particulieren belast op hun wereldwijde inkomen. Maar inkomsten uit buitenlandse bedrijven, buitenlandse filialen en buitenlandse onroerende goederen zijn vrijgesteld van belasting. Wanneer bent u een Zwitsers belastingbetaler?

Een natuurlijke persoon wordt geacht in Zwitserland te wonen als hij/zij van plan is om permanent in Zwitserland te verblijven (zoals aangegeven door de locatie van het centrum van persoonlijke en zakelijke belangen), als hij/zij ten minste 30 dagen fysiek in Zwitserland aanwezig is om een beroepsactiviteit uit te oefenen of als hij/zij ten minste 90 dagen fysiek in Zwitserland aanwezig is (ongeacht het doel).

zwitserland belastingvoordeel
mirgreren naar zwitserland
Ook hier zijn het belangrijke verschillen tussen de kantons!

Kijk maar eens! De kantons heffen een aparte vermogenswinstbelasting op de verkoop van onroerend goed, maar geen enkel kanton heft belasting op persoonlijke meerwaarden uit roerende goederen die niet als een actief van een bedrijf worden beschouwd.

Maar een belastingtarief tussen 20 en 33% in totaal zal gemiddeld zijn, dus natuurlijk beter dan de 50% of meer in West-Europa, maar slechter dan 10% in sommige Oost-Europese landen.

Conclusie: Zwitserland is niet erg aantrekkelijk voor vermogende mensen, omdat de tarieven van de personenbelasting niet echt gunstig zijn. En natuurlijk is het een erg duur land om te wonen! Het dagelijks leven, huisvesting… zijn buiten proportie. Dus misschien zijn er wel betere keuzes!

Contacteer ons op info@relocation-planners.com.

Maar voor de 'ultrarijken' zou Zwitserland een optie kunnen zijn! Waarom?

Omdat ze in sommige gevallen en in sommige kantons (!) een zogenaamde lumpsumbelasting of de zogenaamde Pauschalsteuer hebben!

Dit betekent dat het Zwitserse belastingstelsel onder bepaalde omstandigheden toestaat dat in plaats van de algemene belasting, een belasting wordt geheven die wordt gemeten aan de hand van de werkelijke kosten van levensonderhoud, ook wel “Pauschalbesteurung” (d.w.z. Pauschal-belasting) genoemd.

Deze belasting is gebaseerd op de werkelijke kosten van levensonderhoud. Dit is inclusief kosten voor voedsel, kleding, huur, onderwijs, enzovoort. In de praktijk is het bijna onmogelijk om alle kosten van levensonderhoud te kwantificeren en daarom wordt vaak de maandelijkse huur x 5 als minimumbedrag van de belasting gebruikt.

Mensen die door de lumpsum worden belast, zijn ook vrijgesteld van de verplichting om hun buitenlandse vermogen en inkomen te melden.

Wat zijn de criteria om te genieten van de ‘forfaitaire belasting’:

  • je moet een buitenlander zijn
  • kosten van levensonderhoud per jaar: minimaal CHF 400.000 – CHF 600.000, afhankelijk van het kanton
  • vermogen: minstens CHF 10 miljoen moet aantoonbaar zijn

Nog meer vragen of opmerkingen? Contacteer ons op info@relocation-planners.com.