Estland

Estland is dit een goed idee! Er wordt van gezegd dat je als vennootschap géén belasting betaalt en dat je online belastingbetaler kunt worden. laat u niet vangen!

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting bedraagt inderdaad 0% als je er geen euro uitneemt, dus je moet al je geld en winst in Estland investeren. Zodra je er  één euro uithaalt is eer 20% bronheffing. Niet zo bijster interessant als je weet dat er buiten bomen en meren niet zo erg veel valt te beleven in Estland. Bovendien zijn temperaturen boven de 20°c al heel uitzonderlijk. Geloof me vrij er zijn echt geen achterpoortjes om de 20% te omzeilen.

E-residentie

Wat dan met die e-residentie? Estland wordt algemeen beschouwd als het eerste land dat e-residence aanbiedt, d.w.z. een identiteitskaart die door de Estse regering wordt afgegeven en die zijn eigenaars toegang biedt tot bepaalde digitale diensten. De diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de mogelijkheid om EU-bedrijven online te registreren, online betalingen te accepteren, juridische documenten digitaal te ondertekenen, diverse zakelijke activiteiten op afstand uit te voeren en online bedrijfsbelastingen aan te geven. Hoewel de Estse e-residency zeker een innovatief overheidsproduct is, is het belangrijk om te benadrukken dat het geen echte invloed heeft op de belastingheffing op bedrijven en particulieren. De reden hiervoor is heel eenvoudig – de meeste landen gebruiken de fysieke verblijfplaats als criterium om te beoordelen of een natuurlijk persoon onderworpen is aan persoonlijke inkomstenbelasting. Met betrekking tot vennootschappen is het criterium meestal de plaats waar het management van de vennootschap verblijft. 

Digitale identiteitskaart

De Estse e-residence card is geen traditionele verblijfskaart die het recht geeft om in een bepaald land te verblijven en te reizen. De regering van Estland stelt dat duidelijk: “Let wel, een e-residency digitale identiteitskaart geeft toegang tot e-diensten, maar is geen geldige vorm van fysieke identificatie en kan niet worden gebruikt als reisdocument. E-residency verleent geen burgerschap, fiscaal verblijf, fysiek verblijf of recht op toegang tot Estland of de Europese Unie”.

Evelyn Liivamägi, hoofd van de belastingdienst van de Estse belasting- en douanedienst (ETCB), bevestigde het verschil tussen fiscale woonplaats en e-residence door te verklaren: “E-residency is geen fiscale woonplaats” en “Niet alle e-residents dragen belastingen bij aan Estland, maar wanneer zij dat doen is dat gebaseerd op wat e-residentie hen in staat heeft gesteld te doen (door een bedrijf op te richten dat hier volgens de internationale regels rechtmatig fiscaal inwoner is) en niet alleen omdat zij een e-inwoner zijn.

Op basis van het bovenstaande is het duidelijk dat een Estse onderneming die wordt geleid door mensen die in een ander land wonen, waarschijnlijk in dat andere land zal worden belast. Ook zal een Estse e-inwoner die in een ander land woont en werkt, waarschijnlijk in dat andere land aan de inkomstenbelasting worden onderworpen. 

Er moet worden opgemerkt dat de managers van Estse bedrijven duidelijk moeten aangeven of zij buiten Estland zijn gevestigd. De Estse regering eist namelijk dat, als de directie van een bedrijf in een buitenlandse staat is gevestigd, het bedrijf een contactpersoon in Estland moet aanwijzen. Alleen de volgende personen kunnen als contactpersoon worden aangewezen: (i) notaris; (ii) notariskantoor; (iii) advocaat; (iv) advocatenkantoor, (v) beëdigd accountant, (vi) accountantskantoor, (vii) fiscaal vertegenwoordiger van een niet-ingezetene; en (viii) trust- en bedrijfsdienstverlening als bedoeld in §8 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

“e-residence” is misleidend

Als de Estse e-residency een “fiscaal wondermiddel” was, zouden veel slagers, bakkers en kappers buiten Estland al Estse e-residenten zijn geweest. De meeste regeringen hebben echter maatregelen genomen om allerlei vormen van belastingontduiking te voorkomen. In dit verband is het de moeite waard om de gecontroleerde regels voor buitenlandse bedrijven te noemen die door een groot aantal landen zijn aangenomen. Volgens deze regels kan een bedrijf dat in een bepaald rechtsgebied is geregistreerd, worden belast in een ander rechtsgebied waar de mensen die het bedrijf controleren, zijn gevestigd.

Vanuit fiscaal oogpunt is de term “e-residence” misleidend, omdat het niets te maken heeft met de fiscale woonplaats. Tot op heden biedt geen enkel land “e-belastingverblijf” aan en we kunnen niet verwachten dat een dergelijke dienst snel zal verschijnen, omdat veel overheden er belastingbetalers door zullen verliezen.

Particulieren en bedrijven in hoogbelaste rechtsgebieden die bereid zijn hun belastingdruk te verlagen, moeten ervoor zorgen dat zij niet langer fiscaal inwoner zijn van hun rechtsgebied. Om dit te doen, moeten zij zich verplaatsen naar een laagbelaste jurisdictie. De tijden dat geheime offshore-bedrijven nuttig waren voor belastingoptimalisering zijn voorbij.

Bulgarije als oplossing

Bulgarije heeft bijvoorbeeld een vast tarief voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting van slechts 10%. Bovendien heeft het land betaalbare arbeidskrachten die bedrijven in staat stellen om administratief en hooggekwalificeerd personeel in dienst te nemen zonder dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Vanuit fiscaal oogpunt kan een fiscale woonplaats in Bulgarije voordeliger zijn voor freelancers, digitale ondernemers, startende bedrijven en andere bedrijven dan een Estse e-residency.

Als u ideeën wilt opdoen over hoe u uw belastingdruk kunt verlagen door middel van juridische en innovatieve belastingoptimaliseringstechnieken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.