Bulgarije voor vermogenden en renteniers

10% of 5% belasting

Veel landen hebben aantrekkelijke tarieven in de vennootschapsbelasting om business en investeringen aan te trekken, zoals bv. Ierland (12,5%), Hongarije (9% in bepaalde gevallen), Polen (9/19%), Roemenië (1%, 3%, 16%) … de Baltische staten. Maar al deze landen hebben hoge of normale aanslagvoeten in de zgn. personenbelasting. Zo zal een Ier op zijn salaris in bepaalde gevallen 40% belastingen betalen. In Bulgarije is er net zoals in de vennootschapsbelasting een flat tax van 10%! Dus stel dat je een vennootschap hebt in Bulgarije en je een salaris uit de vennootschap opneemt, dan is dit uiteraard fiscaal aftrekbaar in de vennootschap en betaal je privé 10%. Heb je inkomsten uit dividenden dan betaal je slechts 5%. Stel dat je een belangrijke aandelenportefeuille hebt en je leeft hiervan, zal men in Bulgarije je slechts belasten tegen 5%. Hiermee kan je toch best leven! Niet?

Nog meer snoepjes

Er zijn ook in rechte lijn (grootouders- ouders-kinderen) geen erfrechtbelastingen, en in de andere gevallen zijn deze bijzonder laag. Idem voor de schenkingsrechten. Er is geen vermogensbelasting. Ook andere inkomsten zoals inkomsten uit vastgoed of de verkoop ervan bv. worden zeer laag belast. En last but not least pensioenen worden in Bulgarije niet belast!