Curaçao

Curaçao een stukje tropisch Nederland. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 27c, de weerman of weervrouw is er alvast geen bekend figuur. Curaçao heeft veel te bieden: zonovergoten stranden, een aangenaam klimaat, hotels, een gevarieerd uitgangsleven en de fantastische mogelijkheden voor watersport. Maar er is meer, er zijn ook leuke fiscale snoepjes…

Zo is er de penshonado – regeling. Wat is dit? Het is een gunstige belastingregeling om buitenlandse gepensioneerden te lokken.  Als je aan alle voorwaarden voldoet worden je buitenlandse inkomsten zoals pensioen, dividend en rente slechts belast tegen 10%. Je moet 50 jaar of ouder zijn om van deze regeling te kunnen genieten. Een van de andere voorwaarden is dat je binnen de twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister, je de lokale belastingdienst op de hoogte moet stellen van het feit dat je gebruik wenst te maken van deze penshonado-regeling. Vervolgens moet je  binnen een periode van 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een huis hebben gekocht met een waarde van 450.000 NAF (230.000 EUR). Je mag niet werken op Curaçao, wel mag je een bestuurder zijn van een vennootschap waarvan je minstens voor 40% aandeelhouder bent. De inkomsten uit deze arbeid worden belast tegen het lokale normale tarief.

Vroeger had je de  E-zone company op Curaçao. De E-zone stond voor ‘Economische Zone’, bedrijven die in deze E-zone actief zijn betaalden slechts 2% belasting. Bedoelingwas vooral bedrijven aan te trekken die actief waren in de online verkoop. Dit systeem werd afgeschaft. Nu heeft Curaçao een zgn. ‘territoriaal belastingstelsel’, dit betekent dat wat is verdiend ‘buiten’ Curaçao niet meer belast wordt in Curaçao. Het normaal tarief vennootschapsbelasting bedraagt 22%, in bepaalde gevallen is er echter een verlaagd tarief van 3% van toepassing.

Verder bestaat op Curaçao ook een interessante stichting, de zgn. SPF (Stichting Particulier Fonds) en is er trustwetgeving. Erg interessant! Voor meer info contacteer ons;